Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez kadrę doświadczonych instruktorów.

Posiadają oni nie tylko odpowiednie kwalifikacje pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie szkolenia, ale także cechy charakteru sprzyjające tworzeniu przyjaznej atmosfery podczas szkolenia.


Do naszej kadry instruktorskiej należą:

  • Tadeusz Krauze – kierownik ośrodka , instruktor, wykładowca
  • Andrzej Zowczak – instruktor
  • Dariusz Strzelecki – instruktor
  • Krzysztof Szymański – instruktor
  • Mariusz Błachnio-instruktor
  • Karol Bińkowski-instruktor
  • Katarzyna Gębska-instruktor