EGZAMINY

Egzamin państwowy na prawo jazdy zdaje się w wybranym przez siebie Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Najbliższe miejsca egzaminowania to Warszawa, Garwolin i Grójec.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Egzamin teoretyczny w formie testu trwa 25min. i składa się z dwóch części:
I. 20 pytań z wiedzy podstawowej (dwie możliwe odpowiedzi TAK lub NIE).
II. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Poszczególne pytania są punktowane od 1 do 3 punktów, w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Osoba która udzieli samych poprawnych odpowiedzi uzyska 74 punkty.
Aby zdać egzamin teoretyczny , należy uzyskać minimum 68 punktów.

Egzamin praktyczny składa się z trzech części:
Pierwsza część polega na pokazaniu dwóch elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (np. zbiornik płynu hamulcowego, światła mijania itp.)
Druga część egzaminu to płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, z zatrzymaniem pojazdu w wyznaczonych polach zatrzymania, oraz ruszanie na wzniesieniu, z wykorzystaniem hamulca awaryjnego (ręcznego).
Ostatnim etapem egzaminu praktycznego jest minimum 25-minutowa jazda w ruchu miejskim, z wykonaniem wybranych przez egzaminatora manewrów parkowania: prostopadłego, skośnego, bądź równoległego.